Nu går det løs!

I denne uge åbnede brevstemmestederne i København.

Der er 11 forskellige stemmesedler rundt om i byen. Alle steder er tilgængelige for kørestolsbrugere og der er en særlig handicapstemmeboks.

Du kan se alle stemmesteder og deres åbningstider på Københavns kommunes hjemmeside, hvor du også kan læse om mulighederne for at brevstemme i eget hjem og på plejehjem: Brevstemmeafgivning (kk.dk)

Rigtig god tur i stemmeboksen. Du kan brevstemme helt ind den 12. november, hvilket jeg fortæller mere om i videoen her: 

 

Københavns Budget 2022 – Velfærd og Fællesskaber i en grøn by!

I denne uge landede budgetaftalen for budget 2022. Aftalen er indgået af samtlige partier undtagen de konservative.
 
Det er en flot aftale, der løfter velfærden for de københavnske børn, de socialt udsatte og de ældste københavnere!
 
Som ordfører for Sundhed og Omsorgsområdet er jeg særligt stolt over, at der blev lyttet og blev plads til de ting, som vi i Socialdemokratiet gik til budgetforhandlingerne på.
 
Nemlig brændende ønsker om at sikre kernedriften på sundhed og ældreområdet, om at fremtidssikre byggeriet af plejeboliger, og om samtidig at styrke indsatsen ekstra for de ældste københavnere, der har været blandt de mest isolerede under corona-nedlukningen.
 
Det lykkedes:
 
– Vi giver Seniorklubberne en ekstra hånd til genstart efter corona-nedlukningen
– Vi forstærker indsatsen i København, når borgere bliver udskrevet fra hospitalsindlæggelse
– Vi får faste teams og øger bemandingen på de Københavnske plejehjem
– Vi sætter flere midler af til psykologhjælp til ældre i mistrivsel
– Vi opretholder servicestandarden for indkøbsordning og praktisk støtte til ældre hjemmeboende
– Vi har sat 74 mil. af til den den næste plan for byggeri af plejehjem, herunder en udvidelse af servicearealerne
– Vi styrker indsatsen for rekruttering af velfærdsmedarbejdere
 
Nedenfor er der link til aftalen, der blandt andet også indeholder følgende socialdemokratiske mærkesager:
– Et kæmpe løft til folkeskolernes ældste klasser
– Historisk højt beløb til sikre skoleveje
– Etablering af flere parkeringspladser til el- og delebiler
– Sænkning af hastigheden på flere af kommunens veje
– Finansiering af fortsat lave sagsstammer i jobcentrene med 73 mil.
– Investering på en kvart milliard til idrætten
– Styrket social og pædagogisk indsats på kommunens botilbud
– Flere børn fra udsatte familier skal med i fællesskabet
– Forbedret byggesagsbehandling
– Investering i et trygt og ansvarligt københavnsk natteliv
– Styrkelse af Veteranindsatsen

Og meget meget mere: https://www.kk.dk/budget2022 

Amagerkanerne vil tale om velfærd

Og så fik jeg indviet mit nye kampagnebanner 🙂 Tak til Claus Høyer for det flotte foto.

Har man levet sit liv i København eller på Amager, skal man også kunne få en god plejebolig i sit eget lokalområde!

Det var et af de temaer, der betød noget for mange af de mennesker jeg talte med foran Amager Centret i weekenden, hvor vi for alvor skød valgkampen i gang!
Det er tydeligt at det er kernevelfærden, der betyder noget for helt almindelige mennesker med børn, unge og ældre i familien, og jeg hørte ønsker som:
– Mere personale i hjemmeplejen i ydertimerne
– Gratis tandpleje
– Gode plejehjem i lokalområdet
– Hjælp til unge med spiseforstyrrelse
Jeg kan kun sige, at det er ønsker jeg vil tage med videre, og gøre hvad jeg kan i kommunen for at værne om kernevelfærden for alle københavnere!

Jeg vil starte med sammen med mine kolleger i den socialdemokratiske gruppe på Københavns Rådhus at forhandle et budget for 2022 hjem som har fokus på kernevelfærden for:
– Børnene
– De ældre
– De socialt udsatte

En fantastisk start på valgkampen! Og jeg vil gøre hvad jeg kan for at blive genvalgt, så jeg kan tage alle ønskerne med og gøre dem til virkelighed, som jeg kan.

Sammen øger vi trivslen blandt unge københavnere

I Sundheds- og Omsorgsudvalget har jeg netop været med til at forlænge samarbejdet mellem kommune og ungdomsuddannelser for at øge de unges trivsel. 

Du kan læse mere om baggrunden og om kommunens indsatser for de unges trivsel i indlægget her: Sammen øger vi trivslen blandt unge københavnere – Brønshøj-Husum Avis (bha.dk)

Rigtig god kampdag!

For mig handler 1. maj om fællesskab og om lighed. Det er mere vigtig end nogensinde for København efter et år med coronakrisen.
Det er vigtigt at markere dagen og huske på dem, der har kæmpet for ordenlige forhold på arbejdsmarkedet og et velfærdssamfund for vores generationer. Det skal vi give videre og blive ved med at kæmpe for, at vores børn får en tryg start i livet i trygge og stærke fællesskaber i København.
Mit ynglingsvers af Oskar Hansens ‘Når jeg ser er et rødt flag smælde’ vil altid være det, der begynder med linjerne:
‘Jeg har set min Fader ranke
Ryggen op i Flagets Brus.’

Og det er der en årsag til. Lyt med, når jeg fortæller om, hvorfor 1. Maj også er en helt personlig mærkedag for mig ❤️

Kandidaterne fik en hurtig udfordring af vores kreds i dag under 1. Maj-arrangementet: lav en 1. Maj videohilsen til alle dem derhjemme – så her er den, uredigeret og i et skud 😉

Nummer 7 på listen – tak!

Tusind tak for tilliden til de københavnske medlemmer af Socialdemokratiet.

3 år på Rådhuset er suset afsted! Det har været hårdt arbejde. Men samtidig et kæmpe privilegie at få indblik i maskinrummet i landets største kommune og være med til at gøre en forskel for københavnerne. Derfor stiller jeg selvfølgelig op igen – til endnu en valgkamp for et socialdemokratisk København.

Jeg er blevet nr. 7 på Socialdemokratiets liste til KV21! Jeg er stolt og ydmyg, når jeg ser den stærke liste vi stiller med – og jeg glæder mig til at føre valgkamp sammen med hele holdet for et København hvor der er plads til alle!

Mine mærkesager handler om tryghed og sundhed for alle Københavnere:
– Et godt liv er et sundt liv – hele livet
– Et trygt, værdigt og aktivt seniorliv
– Tryghed og lighed på arbejdsmarkedet
– Et København for børnefamilier med almindelige indkomster
– En mangfoldig og stærk folkeskole

Under opdatering…..
Hjemmesiden er, som det skarpe øje vil bemærke, overhovedet ikke opdateret siden sidste valgkamp. Men det vil den blive i den kommende tid, så du kan læse meget mere om mine mærkesager og alt det arbejde, jeg har været med til at løfte på rådhuset sammen med den socialdemokratiske gruppe. Følg med…..

Du kan læse mere her om alle socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget.

Så trækker jeg i arbejdstøjet fra 1. januar

Først og fremmest et kæmpe tak til alle der har været med undervejs i valgkampen i efteråret. Dernæst ikke mindst tak til alle jer, der valgte at sætte krydset vid mig. Jeg er så pavestolt og ydmyg over at jeg fik en tillidserklæring på 1061 personlige stemmer ved KV17.

Nu skal der arbejdes for at gøre mig værdig til jeres tillid! Og det bliver der rig lejlighed til:

Fra 1. januar er jeg medlem af både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Jeg brugte mange timer på at sætte beskæftigelsespolitiken på dagsordenen i løbet af valgkampen. Derfor glæder jeg mig så meget til at arbejde med mine mærkesager, herunder værdig sagsbehandling for de syge og udsatte ledige, bedre jobcentre baseret på dialog og samarbejde, opkvalificering af arbejdskraften, bedre dialog med erhverv, støtte til iværksætteri, og ikke mindst at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. At jeg også har fået en plads i Sundhed- og Omsorgsudvalget gør mig endnu mere stolt. Det er et af de allerstørste velfærdsområder i kommunerne. At arbejde med at gøre byen tryg for alle generationer og gøre uligheden i sundhed mindre, det vil jeg glæde mig til.

Tak for tilliden! Jeg trækker nu i arbejdstøjet!

Jeg vil også i løbet af de kommende måneder ændre siden her, så det bliver mere en blog om mit politiske arbejde end en kampagneside. Så stay tuned!

Valgkampen i billeder

Tak til alle for en forrygende valgkamp indtil nu. Nu sætter vi slutspurten ind!

Slutspurten foregår primært på gader og stræder. Men jeg synes I skal følge lidt med alligevel her på siden. Så her er et billedgalleri med nogle af de rigtig gode øjeblikke og fantastiske københavnerbilleder siden det hele startede i sommers.

Og så selvfølgelig en opfordring til at komme ned i stemmeboksen den 21. november og gerne stemme på den øverste kvinde på liste A!

Valgkampen KV17 i billeder

Bandekonflikten: Fokus på tryghed og lokalt løft af opgaven

Sammen med Line Ervolder (C) har jeg i løbet af valgkampen sat fokus på tryghed, og på hvordan kommunen kan blive en aktiv medspiller i at få dæmmet op for bandekonflikten.

Nedenfor kan du læse vores fælles debatinlæg i Amager Lokalavis.

Du kan også komme og være med til debatten, når Line og jeg 8/11 kl 19.30 inviterer vores medkandidater og borgerne til kommunalpolitisk debat om tryghed:
Vi vil gerne have en frugtbar dialog om spørgsmål som:
Hvad gør vi ved den stigende utryghed og bandekriminalitet i flere bydele i København? Mere politi på gaden? Exitprogrammer? En styrket social indsats? Stærke lokale fællesskaber? Og hvilke løsninger hjælper på kort og på lang sigt?
Se mere i kalenderen.

Tryghed i exitprogrammerne og lokalt fokus på opgaven

Af Trine Madsen (A) og Line Ervolder (C), kandidater til Københavns Borgerrepræsentation

Vi talte med en ung mand, der har været en del af bandemiljøet i København. Han blev tilbudt at komme med i et exitprogram i starten af august i år. Nu er det starten af november og midt i kommunalvalget. Men det unge menneske har stadig ikke modtaget forsørgelse, han har ikke fået tilbudt en bolig, og han tør ikke besøge sin familie af frygt for, at han eller de bliver opsøgt af hans tidligere bande.

Hvis unge mennesker skal have en reel chance for at komme ud af bandemiljøerne, skal vi gøre det langt bedre i kommunen. En exitpakke skal indeholde et forsørgelsesgrundlag, en bolig og ikke mindst tryghed for hele familien – ellers duer exitprogrammer ikke.

Forebyggelse og sociale indsatser fra kommunens side er vigtig, og der er netop afsat 95 mio. kr. i budget 18 til en forebyggende indsats for de unge i udsatte områder, herunder exitprogrammer.

Men landspolitikernes bandepakker nytter ingenting, hvis ikke kommunen hurtigt leverer det rette indhold og har fokus på tryghed. Og det er ikke gjort med exitprogrammer. Tryghed for borgerne er vigtigst lige nu og her. Familierne skal kunne færdes i trygt i hele København.

Men lokalt kan der samtidig gøres meget mens politiet og kommunen arbejder. Hver af de 12 lokaludvalg får hvert år mellem 0,7 og 4,9 mio. kr., afhængig af befolkningstal, i puljemidler til lokale aktiviteter. De midler bliver brugt til mange gode initiativer, der er med til at løfte bydelene. Men der er også eksempler på aktiviteter, som f.eks. lånehøns på Østerbro, som vi stiller spørgsmål ved, om ikke kunne bruges mere målrettet.

Vi vil foreslå, at nogle af lokaludvalgsmidlerne bliver øremærket tryghedsskabende forebyggende aktiviteter i lokalområdet, der dels aktiverer unge i udsatte områder, og således er med til at forebygge rekruttering til bander, og dels skaber tryghed i kvartererne.

Debatindlægget kan ses her i Amager Lokalavis uge 45: https://issuu.com/amagerlokalavis/docs/amagerlokalavis_20171107/28

Kampagnenyt fra Fælles om et trygt København – valgvideoer

Så har jeg ikke alene været i studiet og indspille valgvideoer. Jeg har også lavet en YouTube-kanal hvor du kan se dem.

Der er 4 valgvideoer – én for hver af mine mærkesager: