KÆRE ALLE: HUSK AT STEMME!

Så er der få timer til stemmestederne åbner!
 
Jeg vil selvfølgelig blive glad for din personlige stemme. Men den vigtigste opfordring af alle i hele valgkampen bliver:

HUSK AT STEMME! / GET OUT TO VOTE!
 
For: Kun godt 62% københavnere stemte ved sidste kommunalvalg. Derfor har jeg en opfordring i denne sidste valgvideo:
Lad os banke Københavns stemmeprocent i vejret sammen!
 

Vær bevidst som kommunalpolitiker!

Jeg har inviteret mig selv på besøg hos tidligere By- og Boligminister, Jytte Andersen, for både at høre om det fantastiske sted på Holmen, hvor Jytte bor, men også for at få Jyttes tanker om det at bo i København som ældre borger.

I fire små klip fortæller Jytte om hvorfor hun har valgt at bo i København som ældre, om byggeri af ældreboliger, og om vigtigheden af et aktivt og sundt seniorliv. 

I dette sidste klip spørger jeg Jytte Andersen, hvad vi som kommunalpolitikere kan gøre for at fremme et sundt og aktivt seniorliv i København. Jytte understreger, at vi har en vigtig rolle som kommunalpolitikere både ved at være bevidste om det og sørge for at tilbuddene er der. Og så er der både ros til det arbejde, vi allerede har gjort i København for de ældre, og der er forventninger.

Jeg er stolt over, at Jytte Andersen mener man roligt kan stemme på mig. Jeg skal gøre hvad jeg kan for at leve op til forventningerne! Se med:

Et aktivt seniorliv

Jeg har inviteret mig selv på besøg hos tidligere By- og Boligminister, Jytte Andersen, for både at høre om det fantastiske sted på Holmen, hvor Jytte bor, men også for at få Jyttes tanker om det at bo i København som ældre borger.

I dette klip taler vi om et aktivt seniorliv, en af mine største mærkesager.

Vi ved, det er vigtigt at holde sig i gang både socialt, mentalt og fysisk så længe man kan. I dette klip spørger jeg Jytte Andersen hvordan man holder sig i gang som senior. Se med, når Jytte fortæller om den boligforening hun bor i, hvor der er ikke mindre end 32 forskellige aktiviteter. Man kan f.eks. passe høns og spille bridge! Se med!

Hvordan bygger vi ældreboliger?

Jeg har inviteret mig selv på besøg hos tidligere By- og Boligminister, Jytte Andersen, for både at høre om det fantastiske sted på Holmen, hvor Jytte bor, men også for at få Jyttes tanker om det at bo i København som ældre borger.

I fire små klip fortæller Jytte om hvorfor hun har valgt at bo i København som ældre, om byggeri af ældreboliger, og om vigtigheden af et aktivt og sundt seniorliv. I dette klip taler vi om byggeri af ældreboliger.
 
København skal over den næste årrække bygge mange boliger til ældre, både seniorboliger, seniorbofællesskaber og plejeboliger. I dette klip fortæller Jytte, hvorfor det er vigtigt at tænke på gode fysiske rammer, når vi bygger boliger til de ældre, herunder seniorbofællesskaber. Og så skal prisen selvfølgelig være til at betale! Se og lyt med:

Tør du bo i København som ældre?

Jeg har inviteret mig selv på besøg hos tidligere By- og Boligminister, Jytte Andersen, for både at høre om det fantastiske sted på Holmen, hvor Jytte bor, men også for at få Jyttes tanker om det at bo i København som ældre borger.
 
I fire små klip fortæller Jytte om, hvorfor hun har valgt at bo i København som ældre, om byggeri af ældreboliger, og om vigtigheden af et aktivt og sundt seniorliv.
 
I dette første klip fortæller Jytte Andersen blandt andet, hvorfor hun efter mange år valgte at flytte tilbage til København. En veninde spurgte om hun virkelig turde flytte til København som ældre. Se med, når Jytte fortæller, hvad det var veninden ikke var klar over – nemlig at København har en rigtig god ældreomsorg sammenlignet med andre byer!
 
Jytte fortæller også om hvor vigtigt det er, at man som ældre selv kan træffe valg om, hvor man vil bo. Lyt og se med:

International Copenhagener: remember, you can vote!

On November 16th, the election to local and regional councils will take place. The election is of great importance for the decisions that will be made for the next four years. By voting in the election, you will have an influence on city development, schools, kindergartens, labour market, elder care, and the hospital service in your local area.​

​​​​​WHO CAN VOTE?
You can vote in the election to local and regional councils if you are 18 years old, if you are a resident in Denmark, and if you meet one of the following requirements:
– you are a Danish national
– you are a national of another EU Member State, Iceland or Norway
– you have resided in Denmark for a period of four years prior to the election

WHO AM I?
I am 45 years old, I live on Amager with my family, and I work as an HR-partner. I have master degrees in History and in Mediation and Conflict Resolution. I have been a member of Copenhagen City Council since 2018.
What is important for me?

I BELIEVE IN BETTER WELFARE, EDUCATION AND WORK ENVIRONMENT
A safe community for everyone: a well-balanced family life, security and equality on the labour market, a healthy work environment, a city development promoting education, research and technology, healthy communities, a safe and active senior life, and strong schools based on diversity and well-being.

In my City, everyone must be able to live safely and live a healthy and good life, in all stages of life. My main priorities are:
– a safe and healthy community for everyone
– security on the labour market
– equality in health
– a strong eldercare

Finally, I think it is important that international Copenhageners are made aware of the local elections, and realize that they actually can vote.
Because so many important decisions about welfare are taken locally in Denmark. And, as an international citizen you can have influence on those decisions.
Therefore, remember you can vote!

Nu går det løs!

I denne uge åbnede brevstemmestederne i København.

Der er 11 forskellige stemmesedler rundt om i byen. Alle steder er tilgængelige for kørestolsbrugere og der er en særlig handicapstemmeboks.

Du kan se alle stemmesteder og deres åbningstider på Københavns kommunes hjemmeside, hvor du også kan læse om mulighederne for at brevstemme i eget hjem og på plejehjem: Brevstemmeafgivning (kk.dk)

Rigtig god tur i stemmeboksen. Du kan brevstemme helt ind den 12. november, hvilket jeg fortæller mere om i videoen her: 

 

Københavns Budget 2022 – Velfærd og Fællesskaber i en grøn by!

I denne uge landede budgetaftalen for budget 2022. Aftalen er indgået af samtlige partier undtagen de konservative.
 
Det er en flot aftale, der løfter velfærden for de københavnske børn, de socialt udsatte og de ældste københavnere!
 
Som ordfører for Sundhed og Omsorgsområdet er jeg særligt stolt over, at der blev lyttet og blev plads til de ting, som vi i Socialdemokratiet gik til budgetforhandlingerne på.
 
Nemlig brændende ønsker om at sikre kernedriften på sundhed og ældreområdet, om at fremtidssikre byggeriet af plejeboliger, og om samtidig at styrke indsatsen ekstra for de ældste københavnere, der har været blandt de mest isolerede under corona-nedlukningen.
 
Det lykkedes:
 
– Vi giver Seniorklubberne en ekstra hånd til genstart efter corona-nedlukningen
– Vi forstærker indsatsen i København, når borgere bliver udskrevet fra hospitalsindlæggelse
– Vi får faste teams og øger bemandingen på de Københavnske plejehjem
– Vi sætter flere midler af til psykologhjælp til ældre i mistrivsel
– Vi opretholder servicestandarden for indkøbsordning og praktisk støtte til ældre hjemmeboende
– Vi har sat 74 mil. af til den den næste plan for byggeri af plejehjem, herunder en udvidelse af servicearealerne
– Vi styrker indsatsen for rekruttering af velfærdsmedarbejdere
 
Nedenfor er der link til aftalen, der blandt andet også indeholder følgende socialdemokratiske mærkesager:
– Et kæmpe løft til folkeskolernes ældste klasser
– Historisk højt beløb til sikre skoleveje
– Etablering af flere parkeringspladser til el- og delebiler
– Sænkning af hastigheden på flere af kommunens veje
– Finansiering af fortsat lave sagsstammer i jobcentrene med 73 mil.
– Investering på en kvart milliard til idrætten
– Styrket social og pædagogisk indsats på kommunens botilbud
– Flere børn fra udsatte familier skal med i fællesskabet
– Forbedret byggesagsbehandling
– Investering i et trygt og ansvarligt københavnsk natteliv
– Styrkelse af Veteranindsatsen

Og meget meget mere: https://www.kk.dk/budget2022 

Amagerkanerne vil tale om velfærd

Og så fik jeg indviet mit nye kampagnebanner 🙂 Tak til Claus Høyer for det flotte foto.

Har man levet sit liv i København eller på Amager, skal man også kunne få en god plejebolig i sit eget lokalområde!

Det var et af de temaer, der betød noget for mange af de mennesker jeg talte med foran Amager Centret i weekenden, hvor vi for alvor skød valgkampen i gang!
Det er tydeligt at det er kernevelfærden, der betyder noget for helt almindelige mennesker med børn, unge og ældre i familien, og jeg hørte ønsker som:
– Mere personale i hjemmeplejen i ydertimerne
– Gratis tandpleje
– Gode plejehjem i lokalområdet
– Hjælp til unge med spiseforstyrrelse
Jeg kan kun sige, at det er ønsker jeg vil tage med videre, og gøre hvad jeg kan i kommunen for at værne om kernevelfærden for alle københavnere!

Jeg vil starte med sammen med mine kolleger i den socialdemokratiske gruppe på Københavns Rådhus at forhandle et budget for 2022 hjem som har fokus på kernevelfærden for:
– Børnene
– De ældre
– De socialt udsatte

En fantastisk start på valgkampen! Og jeg vil gøre hvad jeg kan for at blive genvalgt, så jeg kan tage alle ønskerne med og gøre dem til virkelighed, som jeg kan.