Taskforce må ikke blive en syltekrukke: Begynd kulturændringen i de københavnske jobcentrene nu!

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København har netop afsat 16,7 mio. til en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, og vil herunder nedsætte en taskforce til at se på, hvorfor kommunen tildeler færrest førtidspensioner i landet. De sociale foreninger har råbt op i lang tid, og det er kun på tide, at borgmesteren nu forholder sig til kritikken af Københavns hidtidige praksis for tildeling af førtidspensioner.

Indsatsen har til formål at løfte sagsbehandlingen. Men 16,7 mio. er kun er dråbe i havet. I sammenligning med resten af landet tildeler København slående få førtidspensioner. Blandt de større byer i landet findes der faktisk ikke én by, der ikke tildeler 50% flere førtidspensioner. Det var ét af de skræmmende tal, som borgmester Anna Mee Allerslev blev konfronteret med på et stormøde arrangeret af de sociale foreninger, der har kæmpet bravt for at lægge pres på borgmesteren og kommunen.

Med utallige eksempler på fuldstændig meningsløse ressourceforløb, respektløs tone, sagsbehandlere med 220 sager og 10 minutter til at forberede en sag, manglende samarbejde med sundhedsfaglige fagpersoner og ikke mindst alvorligt syge borgere, der sendes direkte ud i selvforsørgelse, ja, så er det tiltrængt, at vi lader eksperter i en taskforce tage et kritisk blik på Københavns administrering af lovgivningen.

Men vil man gøre alvor af at lytte til kritikken, så bør alle parter inddrages i taskforcens arbejde: ikke kun eksperter i juraen, men også de københavnske borgere, der har prøvet det på egen krop og sjæl, og sagsbehandlere, læger og andre sundhedsfaglige fagpersoner, som skal samarbejde om at hjælpe borgerne.

Og vigtigst af alt: En taskforce må for alt i verden ikke blive en syltekrukke, som vi har set det før. Jeg håber man gør alvor af, at taskforcen skal arbejde hurtigt. Og den må heller ikke blot sende ansvaret videre til landspolitikerne! Det er godt, at de store kommuner og fagforbundene har fået råbt landspolitikerne op, og at evalueringen af reformen nu fremrykkes. Men vi er nødt til at se kritisk på det, der foregår i København!

Samtidig med at taskforcen arbejder, bør politikerne og ledelsen i kommunens forvaltning reagere på kritikken af den måde borgerne bliver mødt af systemet på, og se sig selv i øjnene. Der må være noget grundlæggende galt med kulturen i jobcentrene, hvis syge borgere, der beder om hjælp, føler sig mødt af mistillid og kontrol, og oplever at der bliver talt henover hovedet på dem og taget afstand fra dem som mennesker.

Som en borger, der har mødt systemet i et jobcenter i København, svarede mig, da jeg spurgte om det vigtigste ønske til politikerne og systemet: ”Tal til os som mennesker!”. En del af indsatsen sikrer da også ekstra uddannelse af medarbejderne, bl.a. med fokus på god kommunikation med borgerne. Men jeg synes man skulle gå skridtet videre. Tidligere dialogprojekter i flere kommuner, f.eks. i borgerservicecentrene, gav større tilfredshed både hos borgere og medarbejdere. De projekter har bl.a. haft til formål at sætte samtalen med borgeren i centrum. Hvorfor lærer vi ikke af dem? Jeg synes, vi skal igangsætte et nyt dialogprojekt i jobcentrene!

Mine opfordringer til taskforcen:

– Lyt til alle parter, borgerne, sagsbehandlerne og fagpersonerne, og inddrag dem i arbejdet i taskforcen!
– Kig på kvaliteten af sagsbehandlingen og sagsbehandlernes arbejdsforhold. De hænger altså sammen!
– Kig på hvordan der sikres et direkte samarbejde mellem sagsbehandlerne og sundhedsfaglige fagpersoner, så faglighed og tværfagligt samarbejde bliver bærende principper!
– Kig kritisk på kulturen i jobcentrene. Lad os inspirere af de gode erfaringer med dialogprojekter og overføre dem til jobcentrene.
– Den udskældte reform evalueres. Det er derfor oplagt, at en taskforce også giver anbefalinger, men ikke ansvaret!, videre til landspolitikerne.

Debatten om en kulturændring kan starte allerede nu. Hvis ulykken rammer og man bliver syg og uarbejdsdygtig i København, skal man være sikker på at man bliver mødt med respekt, værdig dialog og får reel hjælp. Taskforcen må ikke blive en syltekrukke!

Dette er en længere udgave af et læserbrev, som jeg skrev til Vanløse Bladet 5/9 2017. Det kan læses her på side 11: https://www.e-pages.dk/nmvanlosebladet/462/ 

Forfatter: trinmads

Amagerkaner - mor til 3 - Socialdemokrat - Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation #KV21

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *