Bandekonflikten: Fokus på tryghed og lokalt løft af opgaven

Sammen med Line Ervolder (C) har jeg i løbet af valgkampen sat fokus på tryghed, og på hvordan kommunen kan blive en aktiv medspiller i at få dæmmet op for bandekonflikten.

Nedenfor kan du læse vores fælles debatinlæg i Amager Lokalavis.

Du kan også komme og være med til debatten, når Line og jeg 8/11 kl 19.30 inviterer vores medkandidater og borgerne til kommunalpolitisk debat om tryghed:
Vi vil gerne have en frugtbar dialog om spørgsmål som:
Hvad gør vi ved den stigende utryghed og bandekriminalitet i flere bydele i København? Mere politi på gaden? Exitprogrammer? En styrket social indsats? Stærke lokale fællesskaber? Og hvilke løsninger hjælper på kort og på lang sigt?
Se mere i kalenderen.

Tryghed i exitprogrammerne og lokalt fokus på opgaven

Af Trine Madsen (A) og Line Ervolder (C), kandidater til Københavns Borgerrepræsentation

Vi talte med en ung mand, der har været en del af bandemiljøet i København. Han blev tilbudt at komme med i et exitprogram i starten af august i år. Nu er det starten af november og midt i kommunalvalget. Men det unge menneske har stadig ikke modtaget forsørgelse, han har ikke fået tilbudt en bolig, og han tør ikke besøge sin familie af frygt for, at han eller de bliver opsøgt af hans tidligere bande.

Hvis unge mennesker skal have en reel chance for at komme ud af bandemiljøerne, skal vi gøre det langt bedre i kommunen. En exitpakke skal indeholde et forsørgelsesgrundlag, en bolig og ikke mindst tryghed for hele familien – ellers duer exitprogrammer ikke.

Forebyggelse og sociale indsatser fra kommunens side er vigtig, og der er netop afsat 95 mio. kr. i budget 18 til en forebyggende indsats for de unge i udsatte områder, herunder exitprogrammer.

Men landspolitikernes bandepakker nytter ingenting, hvis ikke kommunen hurtigt leverer det rette indhold og har fokus på tryghed. Og det er ikke gjort med exitprogrammer. Tryghed for borgerne er vigtigst lige nu og her. Familierne skal kunne færdes i trygt i hele København.

Men lokalt kan der samtidig gøres meget mens politiet og kommunen arbejder. Hver af de 12 lokaludvalg får hvert år mellem 0,7 og 4,9 mio. kr., afhængig af befolkningstal, i puljemidler til lokale aktiviteter. De midler bliver brugt til mange gode initiativer, der er med til at løfte bydelene. Men der er også eksempler på aktiviteter, som f.eks. lånehøns på Østerbro, som vi stiller spørgsmål ved, om ikke kunne bruges mere målrettet.

Vi vil foreslå, at nogle af lokaludvalgsmidlerne bliver øremærket tryghedsskabende forebyggende aktiviteter i lokalområdet, der dels aktiverer unge i udsatte områder, og således er med til at forebygge rekruttering til bander, og dels skaber tryghed i kvartererne.

Debatindlægget kan ses her i Amager Lokalavis uge 45: https://issuu.com/amagerlokalavis/docs/amagerlokalavis_20171107/28

Forfatter: trinmads

Amagerkaner - mor til 3 - Socialdemokrat - Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation #KV21

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *