Københavns Budget 2022 – Velfærd og Fællesskaber i en grøn by!

I denne uge landede budgetaftalen for budget 2022. Aftalen er indgået af samtlige partier undtagen de konservative.
 
Det er en flot aftale, der løfter velfærden for de københavnske børn, de socialt udsatte og de ældste københavnere!
 
Som ordfører for Sundhed og Omsorgsområdet er jeg særligt stolt over, at der blev lyttet og blev plads til de ting, som vi i Socialdemokratiet gik til budgetforhandlingerne på.
 
Nemlig brændende ønsker om at sikre kernedriften på sundhed og ældreområdet, om at fremtidssikre byggeriet af plejeboliger, og om samtidig at styrke indsatsen ekstra for de ældste københavnere, der har været blandt de mest isolerede under corona-nedlukningen.
 
Det lykkedes:
 
– Vi giver Seniorklubberne en ekstra hånd til genstart efter corona-nedlukningen
– Vi forstærker indsatsen i København, når borgere bliver udskrevet fra hospitalsindlæggelse
– Vi får faste teams og øger bemandingen på de Københavnske plejehjem
– Vi sætter flere midler af til psykologhjælp til ældre i mistrivsel
– Vi opretholder servicestandarden for indkøbsordning og praktisk støtte til ældre hjemmeboende
– Vi har sat 74 mil. af til den den næste plan for byggeri af plejehjem, herunder en udvidelse af servicearealerne
– Vi styrker indsatsen for rekruttering af velfærdsmedarbejdere
 
Nedenfor er der link til aftalen, der blandt andet også indeholder følgende socialdemokratiske mærkesager:
– Et kæmpe løft til folkeskolernes ældste klasser
– Historisk højt beløb til sikre skoleveje
– Etablering af flere parkeringspladser til el- og delebiler
– Sænkning af hastigheden på flere af kommunens veje
– Finansiering af fortsat lave sagsstammer i jobcentrene med 73 mil.
– Investering på en kvart milliard til idrætten
– Styrket social og pædagogisk indsats på kommunens botilbud
– Flere børn fra udsatte familier skal med i fællesskabet
– Forbedret byggesagsbehandling
– Investering i et trygt og ansvarligt københavnsk natteliv
– Styrkelse af Veteranindsatsen

Og meget meget mere: https://www.kk.dk/budget2022 

Forfatter: trinmads

Amagerkaner - mor til 3 - Socialdemokrat - Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation #KV21

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *