Sammen øger vi trivslen blandt unge københavnere

I Sundheds- og Omsorgsudvalget har jeg netop været med til at forlænge samarbejdet mellem kommune og ungdomsuddannelser for at øge de unges trivsel. 

Du kan læse mere om baggrunden og om kommunens indsatser for de unges trivsel i indlægget her: Sammen øger vi trivslen blandt unge københavnere – Brønshøj-Husum Avis (bha.dk)

Rigtig god kampdag!

For mig handler 1. maj om fællesskab og om lighed. Det er mere vigtig end nogensinde for København efter et år med coronakrisen.
Det er vigtigt at markere dagen og huske på dem, der har kæmpet for ordenlige forhold på arbejdsmarkedet og et velfærdssamfund for vores generationer. Det skal vi give videre og blive ved med at kæmpe for, at vores børn får en tryg start i livet i trygge og stærke fællesskaber i København.
Mit ynglingsvers af Oskar Hansens ‘Når jeg ser er et rødt flag smælde’ vil altid være det, der begynder med linjerne:
‘Jeg har set min Fader ranke
Ryggen op i Flagets Brus.’

Og det er der en årsag til. Lyt med, når jeg fortæller om, hvorfor 1. Maj også er en helt personlig mærkedag for mig ❤️

Kandidaterne fik en hurtig udfordring af vores kreds i dag under 1. Maj-arrangementet: lav en 1. Maj videohilsen til alle dem derhjemme – så her er den, uredigeret og i et skud 😉

Nummer 7 på listen – tak!

Tusind tak for tilliden til de københavnske medlemmer af Socialdemokratiet.

3 år på Rådhuset er suset afsted! Det har været hårdt arbejde. Men samtidig et kæmpe privilegie at få indblik i maskinrummet i landets største kommune og være med til at gøre en forskel for københavnerne. Derfor stiller jeg selvfølgelig op igen – til endnu en valgkamp for et socialdemokratisk København.

Jeg er blevet nr. 7 på Socialdemokratiets liste til KV21! Jeg er stolt og ydmyg, når jeg ser den stærke liste vi stiller med – og jeg glæder mig til at føre valgkamp sammen med hele holdet for et København hvor der er plads til alle!

Mine mærkesager handler om tryghed og sundhed for alle Københavnere:
– Et godt liv er et sundt liv – hele livet
– Et trygt, værdigt og aktivt seniorliv
– Tryghed og lighed på arbejdsmarkedet
– Et København for børnefamilier med almindelige indkomster
– En mangfoldig og stærk folkeskole

Under opdatering…..
Hjemmesiden er, som det skarpe øje vil bemærke, overhovedet ikke opdateret siden sidste valgkamp. Men det vil den blive i den kommende tid, så du kan læse meget mere om mine mærkesager og alt det arbejde, jeg har været med til at løfte på rådhuset sammen med den socialdemokratiske gruppe. Følg med…..

Du kan læse mere her om alle socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget.

Så trækker jeg i arbejdstøjet fra 1. januar

Først og fremmest et kæmpe tak til alle der har været med undervejs i valgkampen i efteråret. Dernæst ikke mindst tak til alle jer, der valgte at sætte krydset vid mig. Jeg er så pavestolt og ydmyg over at jeg fik en tillidserklæring på 1061 personlige stemmer ved KV17.

Nu skal der arbejdes for at gøre mig værdig til jeres tillid! Og det bliver der rig lejlighed til:

Fra 1. januar er jeg medlem af både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Jeg brugte mange timer på at sætte beskæftigelsespolitiken på dagsordenen i løbet af valgkampen. Derfor glæder jeg mig så meget til at arbejde med mine mærkesager, herunder værdig sagsbehandling for de syge og udsatte ledige, bedre jobcentre baseret på dialog og samarbejde, opkvalificering af arbejdskraften, bedre dialog med erhverv, støtte til iværksætteri, og ikke mindst at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. At jeg også har fået en plads i Sundhed- og Omsorgsudvalget gør mig endnu mere stolt. Det er et af de allerstørste velfærdsområder i kommunerne. At arbejde med at gøre byen tryg for alle generationer og gøre uligheden i sundhed mindre, det vil jeg glæde mig til.

Tak for tilliden! Jeg trækker nu i arbejdstøjet!

Jeg vil også i løbet af de kommende måneder ændre siden her, så det bliver mere en blog om mit politiske arbejde end en kampagneside. Så stay tuned!

Valgkampen i billeder

Tak til alle for en forrygende valgkamp indtil nu. Nu sætter vi slutspurten ind!

Slutspurten foregår primært på gader og stræder. Men jeg synes I skal følge lidt med alligevel her på siden. Så her er et billedgalleri med nogle af de rigtig gode øjeblikke og fantastiske københavnerbilleder siden det hele startede i sommers.

Og så selvfølgelig en opfordring til at komme ned i stemmeboksen den 21. november og gerne stemme på den øverste kvinde på liste A!

Valgkampen KV17 i billeder

Bandekonflikten: Fokus på tryghed og lokalt løft af opgaven

Sammen med Line Ervolder (C) har jeg i løbet af valgkampen sat fokus på tryghed, og på hvordan kommunen kan blive en aktiv medspiller i at få dæmmet op for bandekonflikten.

Nedenfor kan du læse vores fælles debatinlæg i Amager Lokalavis.

Du kan også komme og være med til debatten, når Line og jeg 8/11 kl 19.30 inviterer vores medkandidater og borgerne til kommunalpolitisk debat om tryghed:
Vi vil gerne have en frugtbar dialog om spørgsmål som:
Hvad gør vi ved den stigende utryghed og bandekriminalitet i flere bydele i København? Mere politi på gaden? Exitprogrammer? En styrket social indsats? Stærke lokale fællesskaber? Og hvilke løsninger hjælper på kort og på lang sigt?
Se mere i kalenderen.

Tryghed i exitprogrammerne og lokalt fokus på opgaven

Af Trine Madsen (A) og Line Ervolder (C), kandidater til Københavns Borgerrepræsentation

Vi talte med en ung mand, der har været en del af bandemiljøet i København. Han blev tilbudt at komme med i et exitprogram i starten af august i år. Nu er det starten af november og midt i kommunalvalget. Men det unge menneske har stadig ikke modtaget forsørgelse, han har ikke fået tilbudt en bolig, og han tør ikke besøge sin familie af frygt for, at han eller de bliver opsøgt af hans tidligere bande.

Hvis unge mennesker skal have en reel chance for at komme ud af bandemiljøerne, skal vi gøre det langt bedre i kommunen. En exitpakke skal indeholde et forsørgelsesgrundlag, en bolig og ikke mindst tryghed for hele familien – ellers duer exitprogrammer ikke.

Forebyggelse og sociale indsatser fra kommunens side er vigtig, og der er netop afsat 95 mio. kr. i budget 18 til en forebyggende indsats for de unge i udsatte områder, herunder exitprogrammer.

Men landspolitikernes bandepakker nytter ingenting, hvis ikke kommunen hurtigt leverer det rette indhold og har fokus på tryghed. Og det er ikke gjort med exitprogrammer. Tryghed for borgerne er vigtigst lige nu og her. Familierne skal kunne færdes i trygt i hele København.

Men lokalt kan der samtidig gøres meget mens politiet og kommunen arbejder. Hver af de 12 lokaludvalg får hvert år mellem 0,7 og 4,9 mio. kr., afhængig af befolkningstal, i puljemidler til lokale aktiviteter. De midler bliver brugt til mange gode initiativer, der er med til at løfte bydelene. Men der er også eksempler på aktiviteter, som f.eks. lånehøns på Østerbro, som vi stiller spørgsmål ved, om ikke kunne bruges mere målrettet.

Vi vil foreslå, at nogle af lokaludvalgsmidlerne bliver øremærket tryghedsskabende forebyggende aktiviteter i lokalområdet, der dels aktiverer unge i udsatte områder, og således er med til at forebygge rekruttering til bander, og dels skaber tryghed i kvartererne.

Debatindlægget kan ses her i Amager Lokalavis uge 45: https://issuu.com/amagerlokalavis/docs/amagerlokalavis_20171107/28

Kampagnenyt fra Fælles om et trygt København – valgvideoer

Så har jeg ikke alene været i studiet og indspille valgvideoer. Jeg har også lavet en YouTube-kanal hvor du kan se dem.

Der er 4 valgvideoer – én for hver af mine mærkesager:

Taskforce må ikke blive en syltekrukke: Begynd kulturændringen i de københavnske jobcentrene nu!

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København har netop afsat 16,7 mio. til en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, og vil herunder nedsætte en taskforce til at se på, hvorfor kommunen tildeler færrest førtidspensioner i landet. De sociale foreninger har råbt op i lang tid, og det er kun på tide, at borgmesteren nu forholder sig til kritikken af Københavns hidtidige praksis for tildeling af førtidspensioner.

Indsatsen har til formål at løfte sagsbehandlingen. Men 16,7 mio. er kun er dråbe i havet. I sammenligning med resten af landet tildeler København slående få førtidspensioner. Blandt de større byer i landet findes der faktisk ikke én by, der ikke tildeler 50% flere førtidspensioner. Det var ét af de skræmmende tal, som borgmester Anna Mee Allerslev blev konfronteret med på et stormøde arrangeret af de sociale foreninger, der har kæmpet bravt for at lægge pres på borgmesteren og kommunen.

Med utallige eksempler på fuldstændig meningsløse ressourceforløb, respektløs tone, sagsbehandlere med 220 sager og 10 minutter til at forberede en sag, manglende samarbejde med sundhedsfaglige fagpersoner og ikke mindst alvorligt syge borgere, der sendes direkte ud i selvforsørgelse, ja, så er det tiltrængt, at vi lader eksperter i en taskforce tage et kritisk blik på Københavns administrering af lovgivningen.

Men vil man gøre alvor af at lytte til kritikken, så bør alle parter inddrages i taskforcens arbejde: ikke kun eksperter i juraen, men også de københavnske borgere, der har prøvet det på egen krop og sjæl, og sagsbehandlere, læger og andre sundhedsfaglige fagpersoner, som skal samarbejde om at hjælpe borgerne.

Og vigtigst af alt: En taskforce må for alt i verden ikke blive en syltekrukke, som vi har set det før. Jeg håber man gør alvor af, at taskforcen skal arbejde hurtigt. Og den må heller ikke blot sende ansvaret videre til landspolitikerne! Det er godt, at de store kommuner og fagforbundene har fået råbt landspolitikerne op, og at evalueringen af reformen nu fremrykkes. Men vi er nødt til at se kritisk på det, der foregår i København!

Samtidig med at taskforcen arbejder, bør politikerne og ledelsen i kommunens forvaltning reagere på kritikken af den måde borgerne bliver mødt af systemet på, og se sig selv i øjnene. Der må være noget grundlæggende galt med kulturen i jobcentrene, hvis syge borgere, der beder om hjælp, føler sig mødt af mistillid og kontrol, og oplever at der bliver talt henover hovedet på dem og taget afstand fra dem som mennesker.

Som en borger, der har mødt systemet i et jobcenter i København, svarede mig, da jeg spurgte om det vigtigste ønske til politikerne og systemet: ”Tal til os som mennesker!”. En del af indsatsen sikrer da også ekstra uddannelse af medarbejderne, bl.a. med fokus på god kommunikation med borgerne. Men jeg synes man skulle gå skridtet videre. Tidligere dialogprojekter i flere kommuner, f.eks. i borgerservicecentrene, gav større tilfredshed både hos borgere og medarbejdere. De projekter har bl.a. haft til formål at sætte samtalen med borgeren i centrum. Hvorfor lærer vi ikke af dem? Jeg synes, vi skal igangsætte et nyt dialogprojekt i jobcentrene!

Mine opfordringer til taskforcen:

– Lyt til alle parter, borgerne, sagsbehandlerne og fagpersonerne, og inddrag dem i arbejdet i taskforcen!
– Kig på kvaliteten af sagsbehandlingen og sagsbehandlernes arbejdsforhold. De hænger altså sammen!
– Kig på hvordan der sikres et direkte samarbejde mellem sagsbehandlerne og sundhedsfaglige fagpersoner, så faglighed og tværfagligt samarbejde bliver bærende principper!
– Kig kritisk på kulturen i jobcentrene. Lad os inspirere af de gode erfaringer med dialogprojekter og overføre dem til jobcentrene.
– Den udskældte reform evalueres. Det er derfor oplagt, at en taskforce også giver anbefalinger, men ikke ansvaret!, videre til landspolitikerne.

Debatten om en kulturændring kan starte allerede nu. Hvis ulykken rammer og man bliver syg og uarbejdsdygtig i København, skal man være sikker på at man bliver mødt med respekt, værdig dialog og får reel hjælp. Taskforcen må ikke blive en syltekrukke!

Dette er en længere udgave af et læserbrev, som jeg skrev til Vanløse Bladet 5/9 2017. Det kan læses her på side 11: https://www.e-pages.dk/nmvanlosebladet/462/ 

Helga: 30% – det kan vi gøre meget bedre!

Stem på en kvinde til lokalvalgene 21. november!

Det budskab har jeg været med til at råbe så højt som muligt, lige siden jeg besluttede at stille op som kandidat. For ligestilling og lige repræsentation kommer ikke af sig selv.

“50-årig mand. Etnisk dansk. Kort eller mellemlang videregående uddannelse og offentligt ansat. Det er en typisk profil på en af landets 2.444 byrødder.” – sådan konkludereren én af forskerne bag undersøgelsen ”KV – Analyser af kommunalvalget 2013”.

På Dragør markedet i Juni slog de kvindelige socialdemokrater på Amager et slag for ligestillingen på landets rådhuse. På billedet ses Trine Madsen kandidat fra Sundbyøster, Anette Billesboelle og Lisbeth Dam Larsen kandidater i Dragør og Julie Frølich, kandidat fra Sundbyvester.

Kun lige under 30% kvinder blev valgt ind ved sidste kommunalvalg i 2013, og ud af vores 98 borgmestre er der kun 12 kvinder.

Det værste er, at billedet har stort set sådan ud de sidste 25 år. Det har med andre ord ikke rykket sig en meter: Kvinder har været underrepræsenteret i lokalpolitik lige siden den første kvinde blev valgt ind!

Det er en demokratisk udfordring, som vi vil gøre noget ved i Socialdemokratiet. Derfor har vi oprettet Helga Netværk.  Helga Netværk er opkaldt efter Helga Larsen, opkaldt efter socialdemokraten Helga Larsen, en af de første valgte kvinder i Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget.

Under parolen “De lokale valg handler om de helt nære ting i vores dagligdag – tør vi overlade det til mændene alene?” inviterede Helga Netværk derfor til debat på Folkemødet i år.

Billeder fra debatten “Tør vi overlade det til mændende alene?” Folkemødet på Bornholm 2017. Debatborde med kvindelige socialdemokratiske kandidater.

En debat der stillede to grundlæggende spørgsmål til de omkring 20 kvindelige kandidater på tværs af landet, der deltog i debatten:
Hvorfor har vi så få kvinder i lokalpolitik? Og hvad gør vi ved det?

 

Billeder fra debatten “Tør vi overlade det til mændende alene?” Folkemødet på Bornholm 2017. Facilitatorerne: Trine Madsen og Laura Rosenvinge, begge kandidater til Borgerrepræsentationen i København.

 

 

Det er vigtige spørgsmål, vi er nødt til at blive ved med at debattere rundt omkring i partierne og partiforeningerne, hvis vi skal begynde at rykke på de 30%.

Jeg har tænkt mig at fortsætte debatten hele efteråret sammen med mine medkandidater til kommunalvalget.

Næste gang du kan møde os er på Rådhuspladsen d. 9. september – kom og møde os og få en snak om hvordan vi får flere kvinder i lokalpolitik i Danmark!

Det er for sent for os i partierne at stille flere kvinder op nu, da opstillingslisterne er lavet. Men DU kan gøre noget ved det d. 21. november: Stem personligt på en kvinde!

 

 

Velkommen til min side!

Fotograf: Bente-Maj Wøldike

Jeg hedder Trine Madsen og stiller op til Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet til kommunalvalget 21. november 2017.

På denne side kan du læse om hvem jeg er, hvorfor jeg stiller op og hvilke mærkesager jeg har.

Du kan også læse med om min kampagne, og i kontaktmenuen er du velkommen til at skrive til mig eller invitere mig til et dagligstuemøde om politik hjemme hos dig.