Amagerkaner og mor til 3

Fotograf: Bente-Maj Wøldike

Jeg er 45 år gammel og bor på Amager med min mand og vores tre drenge. Jeg er uddannet historiker og konfliktmægler og har i mange år været fagligt aktiv på min arbejdsplads som tillidsrepræsentant. Jeg arbejder i dag med HR.

Jeg har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation siden 2018 og har bl.a. arbejdet for tryghed i ældreplejen, stærke ældreklubber og lighed i sundhed. Et godt arbejdsmiljø i kommunen, indsatser mod social dumping og jobcentre, der er til for borgerne. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte!

Mine mærkesager handler om en tryg hverdag

Mine mærkesager er tryghed og lighed på arbejdsmarkedet, mindre ulighed i sundhed, en tryg start i livet for vores børn samt et trygt og aktivt seniorliv for vores ældste københavnere.

Jeg tror på et København, hvor der er plads til alle, ligesom der er på det Amager, jeg holder af.

Hvorfor bor jeg på Amager?

Amager er det sted jeg har boet længst i mit liv. Det er her, midt i Sundbyernes mangfoldighed, jeg føler mig hjemme: Det er her, naturen møder stenbroen, direktøren og arbejderen bor side om side i nye og gamle boligkvarterer, og her der er plads til børnefamilier, studerende, ældre og mange forskellige kulturer.

Fotograf: Michael Altschul / visuelmedie.dk

På Amager er der plads til alle!

For Amager Øst, hvor jeg er opstillet, vil jeg fortsat kæmpe for en styrkelse af Amager Hospital, for at der er læger nok i bydelen, for stærke folkeskoler, for et rigt idræts- og foreningsliv, for at alle kan færdes med tryghed i vores kvarterer, og for at der er plejehjem og seniorboliger nok, så man som ældre Amagerkaner kan blive i sin bydel.

Hvorfor er jeg socialdemokrat?

Mine forældre og bedsteforældre voksede ikke op med de samme muligheder for at få uddannelse, arbejde og et trygt familieliv, som jeg og min generation. Jeg ser det derfor som en pligt og et ansvar at værne om vores velfærdssamfund. Et samfund, der gav mig muligheden for at blive den første akademiker i min familie.

Jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på at alle skal have lige muligheder i livet. Fordi jeg tror på, at vejen til lige muligheder går gennem fællesskabet, gennem den tryghed og tillid, som det danske samfund, jeg er vokset op i, bygger på.

I et sådant fællesskab er der plads til alle!